Rabu, 06 November 2013

keutamaan solat tasbih

Kaum musimin disamping melakukan shalat wajib juga dianjurkan untuk memperbanyak melakukan shalat sunah yg telah dicontohkan Rasulullah. Untuk melengkapi kekurangan shalat fardu , baik berupa lupa, rusak bacaan, kurang anteng{tuma'ninah}, kurang kusxuk dan lain lain. Salah satu shalat tersebut adalah shalat tasbih, seperti yg diriwayatkan Oleh Abu Dawud.
Rasulullah telah bersabda kepada Abbas bin Abdul mutholib.
'Wahai pamanku Abbas, apakah engkau suka aku beri suatu hadiah yg istimewa, kuajari sepuluh macam kaifiah{cara} perbuatan yg dapat menghapus sepuluh macam dosa. Jika paman mengerjakan itu, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa paman, baik yg terdahulu maupun sekarang, yg sudah lama maupun yg baru. Yg tidak disengaja maupun yg disengaja, yg besar maupun yg kecil, yg tersembunyi maupun yg jelas. Sepuluh amal itu ialah shalat empat rekaat, tiap-tiap rekaat membaca al-fatehah dan surat apa saja, selesai membaca surat dalam rekaat pertama lalu membaca :{di waktu masih berdiri}
SUBHANALLAHI WALHAMDU LILLAHI WALA ILAHA ILLALLAHU WALLAHU AKBAR sebanyak 15kali. Lalu ruku' dan membaca sebanyak 10kali, kemudian i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, sebelum berdiri duduk sejenak, masing-masing membaca tasbis 10kali.
Jadi jumlahnya ada 75 kali dalam setiap rekaat. Demikian itulah yg harus dikerjakan dalam setiap rekaat dari keempat rekaat itu.
Shalat ini dapat dikerjakan sekali setiap hari, atau setiap jumat sekali, atau tidak bisa boleh sebulan sekali, dan andaikan inipun belum dilaksanakan, maka boleh dilaksanakan setahun sekali. Kalaupun tiap-tiap tahun juga tidak bisa. Boleh dikerjakan sekali dalam seumur hidup.{HR ABU DAWUD, IBNU MAJAH, IBNU KHUZAIMAH}
Perlu kita ketahui shalat tasbih merupakan shalat sunah yg bisa dilaksanakan sendiri-sendiri atau berjamaah.Yang penting bagaimana kita mengatur niat dalam hat dan mempertimbangkannya secara matang. Karena berjamaah tidak hanya di masjid tapi bisa dilakukan di rumah.
Shalat ini bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka setelah shalat seyogyanya kita melakukan wirid dengan memperbanyak bacaan istighfa, "ASTAGHFIRULLAH HAL 'ADZIM, ALLADZI LA ILAHA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUMU WA ATUBU ILAIH"{aku mohon ampun kepada Allag Yg Maha Agung, yg tidak ada Tuhan selain diri-Nya, Yg Berdiri Sendiri dan aku bertobat kepada-Nya} Setelah itu lakukan sujud dan membaca."LA ILLAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINADLOLIMIN,{Tidak ad Tuhan yg patut disembag kecuali Engkau. Sesunguhnya aku adalah orang yg mendlolimi diriku sendiri} Sebanyak 11kali.
Setelah shalat tasbih tidak ada doa khusus namun kita dapa membaca doa berikut. : ALLAHUMMA INNI AS ALUKAL 'AFWA WAL 'AFYATA FIDDINI WADDUNYA WAL AKHERATI {Ya Allah , sesungguhnya kami mohon ampun dan kesehatan di dalam masalah agama dunia dan akherat}
ALLAHUMMA A'TINI IMANAN SHADIQON WA YAQINAN LAISA BA'DAHU KUFRON WA RAHMATAN ANALU BIHA SYAROFA KARAMATIKA FIDDUNYA WAL AKHIRATI {YA Allah berilah aku keimanan yg sebenar-benarnya serta keyakinan yg tida kekufuran sesudahnya dan berilah aku kerahmatan yg dengannya aku dapat mencapai kemuliaan karamah-Mu di dunia dan di akherat.
ALLAHUMMA INNI AS ALUKALHUDA WATTUQA WAL 'AFAFA WAL GHINA{Ya Allah aku mohon kepada Engkau petunjuk dan taqwa, berhati-hati dalam segala hal, dan kaya jiwa}

0 komentar:

Posting Komentar

Template by:

Free Blog Templates